Zamek w Malborku – średniowieczna perła na polskiej ziemi.

Ocena: 5 out of 5 stars (5 / 5)


Istnieją w Polsce takie zabytki, które znają nawet turyści z dalekich zakątków ziemi. Bardzo często są to zabytki promowane nie tylko w przewodnikach turystycznych, ale również znane z literatury albo nacechowane historycznie na tyle, że wieść o nich rozchodzi się wszędzie. Do tego rodzaju zabytków należy widowiskowy i bardzo interesujący historycznie zamek w Malborku, jeszcze z czasów średniowiecznych.

Malbork właśnie z powodu tego zamku stał się jednym z miejsc, które bardzo chętnie odwiedzane są przez rozmaitych turystów z całego świata. Popularność tego miasta bierze się przede wszystkim z jego średniowiecznej twierdzy, która pojawiała się nie tylko w filmach, ale również książkach fabularnych czy podręcznikach historycznych. Sprawdźmy, skąd wzięła się popularność tego zabytku.

Wyjątkowy na skalę światową

Warto wiedzieć, że zamek w Malborku jest nie tylko wyjątkowy z uwagi na swoją historię, ale również inne kwestie. Przede wszystkim jest on uważany za największy na świecie zamek, jeśli chodzi o rzeczywistą powierzchnię obecnej konstrukcji. Jest również jednym z najlepiej zachowanych budowli tego rodzaju, choć pochodzi jeszcze z drugiej połowy XIII wieku, a jego budowa ostatecznie zakończyła się dopiero w wieku XV. W latach 1772-1816 przeszedł znaczne zniszczenia i wręcz dewastację, jednakże potem przez ponad sto lat był rekonstruowany, a po II Wojnie Światowej jeszcze dodatkowo odbudowywany do zachowania obecnego kształtu.

(Sprawdź: Hotel Dedal – Grupa AMW Hotele)

Perła średniowiecza

Łączna konstrukcja zamku w Malborku wskazuje na to, że jest to jeden z najdoskonalszych przykładów architektury średniowiecznej w całej Europie – oczywiście, jeśli weźmiemy pod uwagę obronno-rezydencyjny charakter wszystkich zabudowań w jego obrębie. A tych jest sporo. W zasadzie zamek malborski składa się z trzech grup zabudowań. Pierwsza z nich to Zamek Wysoki, który ma kształt czworoboku i góruje nad wszystkimi zabudowaniami. Zawiera on w sobie m.in. dwie z trzech wierz, a także kościół oraz kaplicę grobową św. Anny. Zamek Średni mieści się obecnie tam, gdzie niegdyś było podzamcze, i powstawał w miarę rozbudowy konstrukcji. Od Zamku Wysokiego dzieli go fosa i mur, choć jest na niego otwarty. Posiada przede wszystkim Pałac Wielkich Mistrzów, kilka Refektarzy oraz wieżę zwaną Kurzą Nogą. Z kolei Zamek Miski to przede wszystkim kaplica Wawrzyńca, ale również zabudowania gospodarcze. Zamek ten zwany był także Przedzamczem.

Cała konstrukcja zamku w Malborku zachwyca nie tylko Polaków, ale również ludzi przyjeżdżających tutaj, aby znaleźć ciekawe perły z epoki średniowiecza. Dziś odnowiony, jest jednym z najchętniej odwiedzanych zabytków.